Membership

Midas Midas Midas

Midas Midas Midas

Midas Midas Midas Midas

CÁc loại thẻ của midas

Midas Sliver

650$ / năm

Phòng Tập của chúng tôi

Các dịch vụ đi kèm

Midas Midas Midas Midas

Midas Midas Midas Midas

Sử dụng toàn bộ thiết bị phòng tập

Sử dụng Miễn phí phòng tắm vip

Miễm phí tủ đồ

Midas Sliver

650$ / năm